Znanje je dragocenejše od denarja,
ostrejše od sablje, močnejše od puške.
(gruzinski pregovor)

0