Znam da nisi cura glupa
i da jednom
biti čemo skupa.

1