Život ide dalje a idem i ja s njim,
ostavljam te da se kaješ ako imaš s kim!

0