Življenje ni problem,
ki ga je treba rešiti,
ne vprašanje,
na katerega je treba odgovoriti.
Življenje je skrivnost,
ki jo je treba opazovati,
se ji čuditi in okušati.

1