Življenje nam kar tako
ponuja priložnosti.
Le videti jih moramo.

3