Življenje je nepredvidljivo, kot deževen dan,
lahko se spremeni v jasnino ali pa v orkan.
Ko zreš nazaj, se v tebi morda poraja misel:
Vihar, oblaki, sonce, dež , vse je imelo smisel!

Na svoja leta glej le kot na čas uživanja,
čas ustvarjalnosti in čas svobode bivanja,
čas prijateljstva, ljubezni, čas razumevanja,
čas nenehnega učenja in dozorevanja.

Za rojstni dan želim ti zares veliko sreče,
v žepu Cankarjev, Prešernov in Kobilic gneče,
ljubezni, ki vsak dan naj ob tebi bo prisotna,
pa zdravja in zanj skrbi naj usoda blagohotna!

6