Življenje je boj, le malo je sreče.
V boju poguma nikdar ne izgubi!
Nikoli ne vdaj se in vedno to misli,
da vtriplje nekje srce, ki te ljubi!

0