Življenje brez tebe se prazno mi zdi, vsebino mu daješ edinole ti.

1