ŽIVIM - a koliko?
GLEDAM - a dokle?
LJUBIM - bez sreÄ?e, kad tvoje srce moje neÄ?e!
SLUŠ AM - a rjeÄ?i su sve tiše!
VOLIM - a znaš koga???
TEBE VOLIM NAJVIŠ E.

0