Želim da nočas bila bi tu,
i ako znam, da če to biti samo u snu.
Želim, da se naša tjela spoje,
i da postanemo jedno nas dvoje.

0