Že doLgo se poznava!
Že doLgo se rada imava!
NaJpreJ koT priJaTeLja dobra zeLo,
naTo pa koT par ki se Ljubi močno!
Da Ljubezen vse premaga sva si ves čas govoriLa,
zdaJ pa resnico ugoTovila!
Res Je, veLiko sva skupaJ doživeLa,
se Ljubila, Lepo imeLa!
A zdaJ preLepo živLjenJe Je pokazaLo svoJo Temno sTran,
nočne more narediLo iz čudoviTiH sanJ!
VeLiko je razLogov da Je do Tega prišLo,
nisva midva kriva,
krivo Je živLjenJe To!
Vem da si LjubiL me
in da me še!
Tudi Jaz sem Te LjubiLa,
te še,
in vedi da Te bom večno v srcu nosiLa!
Upam da vedno v TvoJem bom srcu,
tudi če čisTo na dnu!
S Tabo sem res najLepše sTvari doživeLa,
NikoLi ne bom pozabiLa, kar sva imeLa!
NikoLi ne bom pozabiLa TvoJiH preLepiH modriH oči
In TvoJiH poLjubov, ki so Tako sLadki biLi!
Prosim Te ne pozabi me nikdar,
vedi Ti si bil moJ naJvečJi dar!
Ko bova skozi To obdobJe pot našLa
si žeLim da bi se znova srečaLa!
Da bi se zopeT spoLniLa,
kako sva se močno LjubiLa!
In zapoLni si To:
Jaz Te bom čakaLa Tako doLgo,
dokLer prišeL Ta dan ne bo!
Če ga pa ne bo
v Tem živLJenJu,
Te bom našLa v nebesih,
Te zopeT obJeLa močno,
Te poLjubiLa močno
in Ti povedaLa da Te še vedno Ljubim zeLo!

**** - LjubiLa sem Te, Ljubim Te in vedno Te bom!
Nikoli ne boš izginil iz mojega srca!!

0