Zbogom ljubavi moja,
ja nisam više tvoja,
prošli su dani sreÄ?e,
srce jih nikad zaboraviti neÄ?e.

0