Za prvi travanj lagali su mi o tvojoj smrti
u tom se trenutku i moj život
približio ravnoj crti.

0