Za dosego cilja je želja ključna sestavina -
in če res hočeš ga doseči, naj ne bo edina!

0