Vse večne čase,- tudi zdaj - je spoštovanje in zaupanje prijatelja najbrž najbolj dragoceno človeško občutje.

0