Vse na svetu bi prodala, tebi za spomin bi dala, a lepšega na svetu ni kot so prijateljske vezi.

0