Vse manj je žab, ki bi se spremenile v prince. Vse več je princev, ki se spremenijo v žabe.

0