Vozio sam se tri stanice dalje nego što sam trebao.
Planirao sam iziči, a onda sam te
u drugom vagonu ugledao.

1