Voljeti znači žalovati,
ako si me zaboravila,
znači da me nisi ni voljela!

0