Voljela bili da sam droga,
da me voliš kao Boga,
da me ubrizgač u vene
i umrješ zbog mene!

0