Voli te tvoja pogodi,
koja kad pogodiš,
koja biču tvoja
a sad čao ljubavi moja!

1