Voli me voli,
nečeš se kajati,
naša če ljubav
VJEČNO TRAJATI!

0