Vilo sem prosila za drevo in dala mi je gozd.
Vilo sem prosila za rožo in dala mi je vrt.
Vilo sem prosila za zvezdo in dala mi je nebo.
Vilo sem prosila za angela in dala mi je tebe.
Rada te imam in pogrešam te
a dobro vem, da ti si pozabil me
in tvoje srce že dolgo oddano je.

2