Veselje je velik dar, a mnogi se tega ne zavedajo, dokler ga ne izgubijo.

0