Veselje in zdravje sta bisera dva,
naj ti v življenju sledita oba!

10