Vem, da tam nekje med zvezdami
skriva se nekdo, ki ti prijatelj vedno bo.

0