Veliko sreče in ljubezni nai ti pokrije svet mladosti...

18