Večkrat zazrem se v sinjino neba. Vprašam, če tam je ljubezen doma. Zvezdica majhna tiho mi odgovori, da za mene sreče brez tebe ni.

1