V=eče je prošlo, O=pet ce doči, L=ijep je život, I=to ce proči, M=islim na tebe, T=o nije sve, E=vo priznat ču ti...

0