Včasih čas prehitro beži,
včasih se zdi, kot da spiš
Vsakdo mu da svoj obraz,
ki v sebi skriva zmago in poraz.
Naj bo leto 200? vaš čas!

0