Uvijek nakon što razgovaraš sa mnome
svaku tvoju rečenicu
ja seciram na atome.

0