Uganka življenja smo ljudje.
Vsi imamo skrivnosti, le da,
nekateri ljudje razkrivajo svoje
skrivnosti in svoje življenje,
medtem ko jih drugi skrivamo.

0