U brojanju sam prestigao ostale vršnjake
oni su brojali jabuke, a ja dane
kad češ vratit se od bake.

0