Tvoje kose jedan pramen,
moj pogled
i ja sam kamen.

0