Tvoja je ljubav kao potok
što iz raja teče,
sa tobom je moj život
pun srece.
Š aljem ti poljubac
sladji od meda,
TI si ono,
što meni u životu treba!

1