Teiiič!
Na tiho in hitro
sem te spoznala
in te zelo močno vzljubila.
Toda vedi ni mi žal
da zdaj za BF te imam
in dobenmu te ne dam,
ker te najraj imam!!!
Tvoia Tanč*!!!

0