Svoje srce nedaj nikom ni za koju cijenu,
samo onom ko ti daje svoje u zamjenu,
idi stazom ljubavi i negdje se smjesti,
ja Ä?u istom stazom pa Ä?emo se sresti!

0