Svake noči,
svakog dana,
mislim natebe kad češ doči!

0