Sunce moje koga sada greješ, sreča moja kome život krasiš, kde si sada kad je meni težko. Kde si sada da me spasiš!

0