Staro leto živi od spominov,
novo leto od pričakovanj.
Naj bo 200? radodarno
z zdravjem, ljubeznijo, srečo in uspehi.

4