Stara teta se sprehaja,
hodi da vse se maja,
za njenim hrbtom se smejimo,
na koncu batine dobimo.

0