Sreo sam 50 ljudi, dragi ljudi sve od reda
ali sam se osječao usamljeno:
što je ploča, bez njenih kreda?

0