Spomni se mene spomni se dni, ko skupaj delila šolske klopi!

0