Spavaj kao da ne postoji sutra, kao da nema jutra, spavaj i snivaj (sanjaj) slatke snovi i sanjaj me noči ove!

0