Sleti se,
da postoji neko, a ne svako,
da negdje a ne svugdje,
da zauvijek, a ne nikad,
da namjerno a ne slučajno
MISLI NA TEBE...

0