Skoraj svaki dan vidim te, a to samo na brzo, kad bi ti znao kako te volim...plakao bi...jer bi vidjelo kao mi je hudo...jako si želim da saznao bi kako ludo volim te i da rekao bi mi da i ti mene ludo voliš.

0