Sjedim u parku,
i ptica mi pjeva.
Zašto, da živim,
kod tebe nema.

0