Sječam se početka, kad sam slijepo čekao
sada sam pametniji
odmah bih ti rekao.

0