Sem iz krvi, mesa in kosti.
Sem živo bitje, človek
v katerega si Ti dahnil
svoj dih življenja.

Sem delo tvojih rok.
Sem edinstvena in
nihče se ne more
primerjati z mano.

Sem tu, diham in hodim.
Opravljam nalogo življenja,
ki si jo napisal samo zame.

0