Sedim na postelji in v solzah iščem odgovoreâ??.odgovore v katerih se spopadam z napakami, ki sem jih storila v preteklosti. Preprosto ne vem več kdo semâ??..ne vem, zakaj se mi vse to dogajaâ??.zakaj vedno meniâ??..zakaj vedno znova? Mar si ne zaslužim biti ljubljena in srečnaâ??..?
â??.Hodim sem in tjaâ??â??tuhtamâ??..odgovora ni. Pogledam se v ogledalo, a ne vidim ničesarâ?? le žalosten in objokan obrazâ??. Žar v mojih očeh je izginilâ??.prazne soâ??...Zame ni več prihodnostiâ??..je le še preteklostâ??. preteklost iz katere ne moremâ??..

Razmišljam o stvareh, ki jih ni več ob meniâ??..o dnevu, ko sem ga prvič videlaâ??..o lepoti in pogledu, ki sta me v trenutku prevzelaâ??..Niti v sanjah si nisem mislila, da me bo kdaj opazilâ??.da bom sploh kdaj njegovaâ??..še posebej, ker sem takrat imela fantaâ??.fanta, s katerim sem bila tedaj že 6 let in ga neizmerno ljubilaâ??..ljubilaâ??.čeprav, kot sem kasneje ugotovila, zanj nisem bila edina. Že takrat sva imela težave, a sem si zatiskala očiâ??â??pred resnico, ki je bila tako očitna in je takoooo zelo bolelaâ??..nisem ga hotela izgubiti, saj je bil prvi, ki sem mu v celoti predala srceâ??â??in to tako mladaâ??.stara komaj 18 letâ??â??In potem mi je tistega dne nasproti prišel onâ??â??.v vsej svoji lepotiâ??..V trenutku mi je vzel dihâ??..Bil je takoâ??. mmmmmmâ??..ne znam opisatiâ??..Le kdo neki je, sem se spraševalaâ??..Odgovora še dolgo nisem izvedela, saj ga moji prijatelji niso poznaliâ??.a je bil od takrat v mojih mislihâ??â??še posebej, ker je bilo takratnemu fantu vse drugo pomembnejše od meneâ??â??.zame kr ni imel časaâ??â??raje je bil cele dneve v gostilni s prijatelji â??â??in tako se je začeloâ??..pri 24-ih letih sem prvič pomislila na drugega in tako zaplavala v svet sanjâ??.v svet, kjer je bil onâ??..kjer sem bila srečnaâ??..Žal pa vse lepo hitro mine in tako je minilo tudi toâ??â??izvedela sem, da je še otrokâ??..takrat star komaj 15 letâ??â??Svet se mi je v trenutku podrlâ??.mislila sem, da je le leto mlajši od meneâ??..povrhu pa je imel še puncoâ??.. Nehala sem sanjariti o njem in poskusila rešiti še edino, kar mi je ostaloâ??â??že skoraj razpadlo zvezoâ??â??. Uspelo mi jeâ??â??ampak samo za dve letiâ??â??kar kmalu se je vse začelo ponavljatiâ??..vedno več je bil z domaâ??â??vedno manj časa je imel zameâ??â?? dodatno so se začele širiti še govorice, da me varaâ??â??.in res me je â??â??Končala sva!
Takrat sem bila resnično na dnuâ??..nisem mogla razumeti zakajâ??â??kaj sem storila narobe, da sem si to zaslužilaâ??â??zanj sem bila vredna manj kot zadnja smet na cestiâ??â??in še užival je v temâ??â??odšel je z nasmeškom na obrazuâ??â??.k drugiâ??.. Meneâ??â??mene pa je uničilâ??â??uničil je vse, za kar sem živelaâ??â??vse, v kar sem zaupala in verjelaâ??â??tistega dne sem dobesedno umrlaâ??â?? Izgubila sem vso zaupanje v moške in v ljubezen nasplohâ??. Zaklela sem se, da nikoli več ne bom trpelaâ??â??da se nikoli več ne bom zaljubilaâ??vsaj dokler ne bom videla, da me ima fant resnično radâ??â??

....in tako mi je po dolgem času spet nasproti prišel onâ??â??.fant, ki mi je pred leti tako ogrel srceâ??â??fant, ob katerem sem na drobno trepetalaâ??â??.fant, ki je bil toliko mlajši od mene, a tokrat tri leta starejšiâ??â??Pristopil je in se predstavilâ??â??..komaj sem prišla do sape od presenečenjaâ??â??Od tistega dne sva bila nerazdružljivaâ??â??..to so bili najlepši meseci mojega življenja, ki pa sem jih s svojo hladnostjo, nezaupanjem v njega in ljubezen izgubilaâ??â??.. izgubila za vednoâ??â??Odšel jeâ??â??odšel, ker ni več zaupal v naju......odšel, ker ni več verjel, da nama bo ratalo........odšel je brez poljubaâ??â??..vse, kar mi je od njega ostalo je ranaâ??â??.rana, ki je še danes odprtaâ??â??.in še vedno slišim njegov odmev besed: mala, rad te mamâ??â??vse si miâ??â??..Zakaj? â??â??.zakaj se je potem moralo končatiâ??â??â??zakaj sem mu zaupala in verjela, da moram poslušati svojga srčka, da zdaj zopet trpimâ??â??â??zakaj sem skrivala svoja resnična čustva in mu nisem že prej povedala, koliko mi pomeniâ??.. Ali bi to kaj spremeniloâ??â??..verjetno neâ??â??â??čakajo ga še študentska leta in vsa neizživeta mladostâ??â??â??mladost in življenje v katerem ni prostora zameâ??â??
....zdaj končno živiâ??â??uživa mladostâ??â??.name je pozabilâ??â??..njegova hladnost me ubijaâ??â??.dnevi brez njega so prazniâ??â??.ne vem, kako naj ga pozabimâ??â??ne gre, pa če se še tako trudimâ??â??moja ljubezen do njega je prevelika, da bi odnehala, vendar moramâ??â??.moram ga prepustiti njegovim sanjamâ??â??sanjam, katerim bo sledil čisto samâ??â??.meni pa ostane le še upanje in neuresničljive sanjeâ??â??sanje v katerih sva skupajâ??â??.srečnaâ??â?? in zaljubljena â??â??..ter upanje, da se te sanje uresničijoâ??â??

Š ele, ko sem ga dokončno izgubila, sem se zavedala, kaj sem imelaâ??â??â??in sedajâ??â??ko ga ni večâ??â??..sedaj živim le še od spominovâ??â??spominov in upanja, da mi bo lahko nekoč oprostil vse napake, ki sem jih storilaâ??â??.ne da bi zanje pravzaprav vedelaâ??â??. V mojem življenju je bil nekaj posebnega, bil mi je vseâ??â??..in mi je še zdaj, pa čeprav si na cesti rečeva samo zdravoâ??â??. Več ne premoreva.....Vem, da verjetno nisem bila prava ženska zanj in da bo kmalu spoznal drugoâ??â??.takšno, kot si jo želi samâ??â??â??V mojem spominu pa bo živel le on in občutekâ??â??.občutek, v katerem sem resnično in prvič v življenju obstajalaâ??â??â??občutek, v katerem sem bila ljubljena......občutek, v katerem sem ga naskrivaj, a iskreno in iz srca ljubilaâ??â??.

0